Автор Тема: Видове резитби при череша  (Прочетена 20676 пъти)

milco

  • Administrator
  • Нов потребител
  • *****
  • Публикации: 8
  • Karma: +0/-0
    • Профил
Видове резитби при череша
« -: ноември 23, 2010, 08:37:24 pm »
Резитба при череша
Основен принцип при изграждане скелета на короната е здравото срастване на водача със скелетните клони и на скелетните разклонения със скелетните клони. Овощарят трябва да знае правилното извършване на отрезите при резитбите, като при всяка резитбараните се третират (намазват) с овощарска замазка Фитобалсам.
Формиране на подобрена етажна корона
Резитбата е приета за формиране на черешовите дървета у нас. Засадените едногодишни дървета се съкращават на пъпка, противоположна на мястото на присаждане. Ако стволът трябва да е висок 60 см, съкращава се на височина около 75 см. От израслите леторасти в сектора 60-75 см се избират три за оформяне на първия етаж и централен - за водач. Леторастите да са с ъгъл около 120 градуса между тях, а спрямо водача - около 500. Следващите 2-3 леторасти след водача се филизят, за да не му съперничат. Пензират се на 8-10 см някои леторасти, които се оставят за резервни при евентуално отчесване от вятъра на определените за скелет леторасти.
Най-много се режат силните клони
При втората резитба определените 3 клончета за първи етаж се съкращават на външна пъпка, започвайки от най-слабата, която може и да не се реже. Най-силните клончета се режат най-силно, така че след резитбата да се изравнят с най-слабата. Съкращаването цели да възбуди към растеж връхната пъпка и разположените под нея пъпки да образуват желани от овощаря леторасти, нужни за продължители на скелетните клони и формиране на странични разклонения.
Третата резитба е след втората година
Избират се две клонки за втори етаж, разположени в междините на клонките от първия и на разстояние 90-95 см. На разстояние 60-70 см от основата на скелетните клони от първия етаж се избират странично разположени клончета - по 1 за всеки клон - за скелетни разклонения. Най-напред се режат продължителите на скелетните клонки от първия етаж на външна пъпка и на разстояние около 70 см от основата на скелетните разклонения. Последните се оставят винаги от една и съща страна на скелетните клони, т.е. само в лява или само в дясна посока, но винаги странично разположени. Гръбно и коремно разположените клончета се премахват, (ако не са филизени), защото от тях не се формират скелетни разклонения, тъй като се изчесват лесно. Клончетата между първия и втория етаж се третират в зависимост от растежната им сила - слабите и хоризонтално разположените се остават нерязани, за да образуват обрастваща дървесина, а силните, разположени непосредствено под двете клончета за втория етаж, се премахват, за да не им съперничат.
Всички клонки от първия етаж след резитбата трябва да имат еднаква височина.Скелетните разклонения от този етаж също са с еднаква височина, но са по-къси т.е. те са "подчинени" на скелетните клонки. Двата скелетни клона от втория етаж се съкращават на еднаква височина, около 20 см над тази от клоните от първия етаж. Водачът на короната се реже на около 90-95 см от основата на втория етаж и на около 20 см над височината на клонките от втория етаж, на пъпка , която ще го изправи при по-нататъшния му растеж, ако е отклонен от вертикалната ос.
И след третата година се започва от първия етаж
С четвърта резитба след третата година продължава формирането на короните, като се спазват същите принципи и последователност. Започва се с резитба на клонките от първия етаж. На 50-65 см от основата на първото скелетно разклонение определяме подходящо клонче за второ разклонение със странично разположение на всеки от трите скелетни клона в посока, противоположна на тази на първото скелетно разклонение.Съкращават се на външна пъпка продължителите на скелетните клонки на първия етаж, като се започне от най-слабия и се отстраняват конкурентите им. Трите продължители на скелетните клонки трябва да са на еднаква височина. Режат се на странична пъпка продължителите на първите скелетни разклонения на първия етаж, като след резитбата те трябва да са на еднаква височина. На странична пъпка и на еднаква височина се съкращават и клончетата, определени за второ скелетно разклонение на всеки от трите скелетни клона на този етаж. На 60-65 см от основата на скелетните клонки от втория етаж избираме странично разположени клонки за първо скелетно разклонение и съкращаваме на странична пъпка. Продължителите на двете скелетни клонки се съкращават на външна пъпка и на еднаква височина, но така, че след резитбата да доминират с около 25-30 см над височината на продължителите на скелетните клони от първия етаж.
На 80-95 см от основата на втория етаж се избират 1-2 скелетни в междинни на клоните от втория етаж за скелетни клони на третия етаж и клонче за продължител на водача на короната. Конкурентите им се премахват, ако не са филизени. Избраните клонки за трети етаж се съкращават на външна пъпка и еднаква височина. Продължителят на водача също се съкращава на височина около 30 см над тази на избраните клонки за трети етаж. Клончетата между втория и третия етаж се съкращават по описания вече начин.
Понякога се предпочита наклоняването и превиването
пред съкращаването, за да се избегнат силни резитбени операции, които удължават неплододаващия период.
Резитбата за формиране на короната приключва на петата година.
СЛЕД ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА се определя трето скелетно разклонение на клонките от първия етаж на разстояние 50-60 см от основата на второто и в посоката на първото и продължители на скелетните клони. При втория етаж се определя второ скелетно разклонение на всеки от двата скелетни клона и продължители на скелетните клони, а при третия - първо скелетно разклонение и също продължители. На 30-40 см над третия етаж водачът се прерязва на странично разположена клонка. Резитбата за формиране короните на черешата приключват след листопада на петата година с формиране на трето скелетно разклонение на втория етаж и второ на третия. От умението но овощаря да изгради здрав и голям скелет на короните с минимални резитбени операции зависи бързото встъпване на дърветата в плододаване.
Други формировки
Известни са и други начини за формиране на черешата (отворена чаша, палмета, ветриловидна чаша, татура трелис, испански храст), но считаме, че подобрената етажна система по хабитус е най-близка до естествено формиращите се корони на вида, не е трудна за изпълнение и не изисква средства за материали във връзка оформяне скелета на дърветата. Лансираната във Франция чаша с по-изправено растящи клони е от определен интерес за черешопроизводителите у нас - при ранно премахване на водача подобрената етажна система се модифицира при известни условия в подобрена чаша.
Плододаването преминава през три периода
Производството на черешови плодове обхваща три периода - на начално и бързо увеличаващо се плододаване, на пълно плододаване и на намаляващо плододаване. Основен принцип при нея е колкото по-малка е дължината на едногодишните клончета на възрастното дърво, толкова по-силна е резитбата. Трябва да се познават добре принципите на резитбата и да се знае, че колкото по-добре в короната се осветява дадена клонка, летораст, лист, пъпка, цвят и плод, толкова по-голяма е жизнеността им. Нужно е да се знае анатомията на черешата - прости пъпки, слаба разклоняемост без резитба, ежегодно обилно диференциране на плодни пъпки, голяма жизненост на майските букетчета и възможността тези клонки да прорастват при съответна резитба, способността на адвентивните и спящи пъпки да запазват дълго време жизнеността си.
Резитбата на всяко отделно дърво изисква конкретен подход
Необходима е добра школовка на овощаря. Целта на резитбите през посочените периоди е да се осигури достатъчно слънчево осветление в короната, жизнена обрастваща дървесина, дължина на едногодишните клончета около 25 см, балансирани по количество и качество реколти.
За прореждане (просветляване)
При тази резитба се премахват до основи силни клончета, сгъстяващи короната или конкуриращи скелетни разклонения, счупени, засъхващи или болни клонки. Добре осветявано букетно клонче живее 8-9 години, при засенчване - 2-3 или се удължава слабо, без да образува плодни пъпки. Израслите лакомци по възрастната дървесина се прореждат през 30-40 см, за да се оформят силни клонки с обрастваща дървесина.
За съкращаване
Провежда се след 6-9 големи плододобива. В зависимост от дължината на едногодишните клончета се съкращава на две, три, четири, пет или повече годишна дървесина зад вертикална букетна клонка или вертикална силна клонка. Благодарение притока на хранителни вещества букетната клонка прораства чрез листната си пъпка и образувалата се силна клонка се използва за продължител. Ако от дъговидно извитата клонка са израсли няколко лакомци, преценява се след кой от тях да се съкрати клонът.
Детайлна
Извършва се след преценка на степента на застаряване на дървото и дължината на едногодишните клончета. Тогава се съкращават обрастващи клончета и клонки след вертикално клонче, прореждат се букетни клончета с цел на всеки 15-20 см да има майски букетчета, гарниращи добре скелетните клонки и разклоненията. Прореждат се и лакомци, трудоемка резитба, но се отплаща.
Контурна
Съкращават се продължителите на скелетните клони, водачът и скелетните разклонения на определена височина (топинг) и ширина (хеджинг), с резитбен агрегат РАЦ или ръчно. Обикновено след механизирана резитба се извършва коригираща ръчна. За предпочитане е стъпаловидната контурна резитба пред резитбата в една плоскост и тя се повтаря след 6-7 години, като клоните се прерязват с около 0,5 м по-високо.
За подмладяване
Прилага се към края на периода на пълното плододаване при твърде слаб растеж и засъхване на върховете на скелетните клони в значителна степен и при непровеждана контурна резитба. Всяко дърво се оглежда внимателно, преценява се гъстотата му, засъхналите скелетни клони и разклонения, израслите лакомци. В зависимост от общото състояние на дървото скелетните клони и разклонения се съкращават с около 1/3 от дължината им, понякога повече. Прореждат се лакомци, при необходимост се прави и детайлна резитба. Тази резитба може да е умерена или силна. И при нея съкращаването се върши на подходяща вертикална клонка или лакомец. Не се оголват долната и средната част на скелетните клони и разклонения. Имат се предвид и сортовите особености. Резитбата не е панацея и не се върши шаблонно. Тя напомня решаване на отделна задача от математиката. За да се получи очакваният ефект от нея, трябва да се предшества от обилно органо-минерално торене, замазване на раните с диаметър на 2,5 см и пръскане на дърветата с бордолезов разтвор.
« Последна редакция: ноември 23, 2010, 09:09:06 pm от milco »