АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ - Дискусионен Форум

Селскостопански култури => Зеленчуци => Пипер => : agrobio May 31, 2010, 03:12:03 PM

: Вертицилийно увяхване по пипера
: agrobio May 31, 2010, 03:12:03 PM

Вертицилийно увяхване по пипера

Вертицилийното увяхване е една от  широко разпространените и силно вредоносни болести за пипера.
Заболяването е посевместно разпространено. У нас се среща в цялата страна, но по-сериозни загуби се наблюдават в Южна България. Заболяването се развива още по доматите, патладжан, бамята, тиквовите култури и някои храстовидни и дървесни видове.

В зависимост от момента на проникване на инфекцията признаците на вертицилийното увяхване по пипера се различават значително.
Когато заразяването е извършено в ранна фаза (като разсад), растенията изостават силно в своето развитие. Те са с  по-къси междувъзлия и по-дребни листа и изглеждат като вджуджени. Най-ниско разположените листа избледняват и завяхват. Постепенно тези изменения се появяват  и в по-високо разположените листа. Болните растения не образуват плодове.

Ако заразяването е извършено по-късно - след изнасянето на растенията на постоянно място, на външен вид  заразените растения не се различават но нищо от здравите. Първите признаци се появяват, когато растенията са напълно израснали и оформени. Появяват се първо по най-ниско разположените листа -  започват да пожълтяват по периферията. Наблюдава се и  кафеникаво оцветяване на ликото. В този случай загубите в добива варират от 20 до 30%.
Вертицилийното увяхване се причинява от две типично почвообитаващи гъби - Verticillium albo-atrum иVerticillium dahilae. Те се развиват на значителна дълбочина в почвата, но плътността им е най-голяма в слоя от 0 до 20 см. Гъбите образуват трайни форми, които са много устойчиви на неблагоприятните условия на околната среда.

Причинителите на вертицилийното увяхване могат да останат в почвата редица години, дори без да се отглеждат чувствителни към заболяването растения. Основна роля в патологичния процес играе инфекцията, която прониква през кореновата система. Проникването й се благоприятства от раните по корените, нанесени от различни вредители или при почвените култивирания. През корените патогенът преминава в проводящата система на растенията. Развивайки се в нея, той я разрушава и запушва, поради което силно се ограничава възможността за придвижване на водата и разтворените в нея хранителни вещества към горните части на растенията. Освен това патогенът отделя и някои токсични вещества, които влияят отрицателно върху растенията като цяло.
При производство на пипер изключително важно значение има моментът на извършване на заразяването. Ето защо трябва да се вземат всички необходими мерки, които да гарантират производството на здрав разсад. Това може да се осъществи, когато почвата в разсадните лехи се обеззаразява ежегодно.
Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с Топсин М 70 ВП - 0.07% по 5 л/кв. м.
След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата.
В зеленчуковите градини, нападението от вертицилийно увяхване може да се избегне чрез въвеждане на 4-5-годишно сеитбообращение. От значение са и грижите, които се полагат за растенията. Доказано е, че по-мощно развитите растения по-слабо страдат от вертицилийно увяхване. Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите. Задължително условие по време на вегетацията е почвената влажност да се поддържа около 80% от ППВ.
Най-доброто средство за ограничаване на болестта вертицилийно увяхване по пипера е създаването и използването на устойчиви сортове пипер.